Od 30 maja 2020 roku w kościele może przebywać nieograniczona liczba uczestników Mszy św.

Wierni mają obowiązek być w maseczkach.