Ogłoszenia Duszpasterskie
Pierwsza Niedziela Adwentu 29.11.2020r.

 

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent – czas oczekiwania na powtórne przyjście Zbawiciela na końcu czasów i w czasie Świąt Narodzenia Pańskiego. W tym trudnym czasie pandemii zechciejmy wykorzystać czas Adwentu na przygotowanie do spotkania z Panem, choćby poprzez udział w skromnych REKOLEKCJACH ADWENTOWYCH i Roratach, na ile jest to możliwe, które będą od poniedziałku do soboty z wyjątkiem niedziel i Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP w czasie Mszy św. o godz. 17.00 lub o 7.00 jeśli nie ma Mszy św. po południu.

 

2. W tym tygodniu przypada I-wszy Piątek Miesiąca. Zapraszamy na godzinę 15.00 na wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólną adorację. Spowiedź w tym dniu od godz. 16.00 dla chętnych.

 

3. Polecamy prasę katolicką: „Ład Boży-Idziemy”. Możemy nabywać w zakrystii świece Caritasu jako Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom oraz opłatki na Wigilię.

 

4. W przyszłą niedziele zgodnie z decyzją Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski za tydzień w naszej Ojczyźnie będą zbierane ofiary na Kościół na Wschodzie; jest to pomoc Kościołowi w byłych krajach dawnego Związku Radzieckiego. U nas także te ofiary będą zbierane do puszek. Serdeczna prośba byście na miarę możliwości wsparli to dzieło. Za wszystkie te ofiary już dziś z serca składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

5. Za tydzień w niedzielę 6 grudnia 2020 roku rozpoczynamy w Naszej Parafii Rekolekcje Adwentowe. Poniedziałek będzie dniem spowiedzi a wtorek to dzień Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP. Program wyłożony na stoliku i podany na stronie internetowej Parafii i Facebooka. Pomódlmy się w tej intencji: Ojcze Nasz..., Zdrowaś..., Chwała Ojcu...

 

Wszystkim Parafianom i miłym Gościom niech Bóg błogosławi